• cover
  Samhällsnytta

  Tidig strokediagnos räddar liv

  Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna.

   

 • cover_2
  Företaget

  Målet är att underlätta diagnostiseringen av stroke

  Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Tidig diagnos om en stroke är till följd av blödning eller propp möjliggör att rätt behandling kan sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter samtidigt som stora kostnadsbesparingar förväntas för samhället i minskade vård- och rehabiliteringskostnader.

 • animation
  Teknik

  Mikrovågsbaserade diagnostikinstrument

  Medfield utvecklar mikrovågsbaserade diagnostikinstrument för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Instrumenten är avsedda för användning på såväl sjukhus som i ambulanser.

Händelser

 • Bengt Arne Sjöqvist på PrehosIT-Stroke

  Bengt Arne Sjöqvist redovisar status i projektet PrehospIT-Stroke på Metis Forum. Läs mer på picta.lindholmen.se.

 • Testing MD100

  Rikard utför tester på MD100 inför skeppning till HMRI i Australien, oktober 2016.

Nyheter

Media