• cover
  Samhällsnytta

  Tidig strokediagnos räddar liv

  Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna.

   

 • cover_2
  Företaget

  Göteborg har norra Europas största universitetssjukhus

  I Göteborg finns norra Europas största univeristetssjukhus och ett ledande kluster inom mikrovågsteknik vilket möjliggör effektiv produktutveckling.

 • animation
  Teknik

  Mikrovågsbaserade diagnostikinstrument

  Medfield utvecklar mikrovågsbaserade diagnostikinstrument för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Instrumenten är avsedda för användning på såväl sjukhus som i ambulanser.

Företaget

Målet är att underlätta diagnostiseringen av stroke

Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Tidig diagnos om en stroke är till följd av blödning eller propp möjliggör att rätt behandling kan sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter samtidigt som stora kostnadsbesparingar förväntas för samhället i minskade vård- och rehabiliteringskostnader.

Nyheter

 • Certifiering av Strokefinder MD100

  Medfield Diagnostics har, tillsammans med Intertek, arbetat mot en certifiering av Strokefinder MD100 innan slutet av första kvartalet. Den generellt höga beläggningen inom test- och certifieringsbranschen för medicinskteknisk utrustning påverkar… läs mer

 • Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31

  Helåret 2014 • Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257 (-3 860) KSEK • Resultat per aktie uppgick till -0,42 (-0,30) SEK… läs mer