Interrim report third quarter 2018 (Swe)

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018 ·         Omsättningen uppgick till 4 336 (6 766) KSEK ·         Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 438 (-2 394) KSEK ·         Resultat… läs mer

Newsletter from Medfield Diagnostics AB 2018-10-31 (Swe)

Amerikanska patentverket avser att bevilja Medfield Diagnostics patent för system med självlärande klassificeringsalgoritm Det amerikanska patentverket har idag har meddelat Medfield Diagnostics att man har för avsikt att godkänna (så… läs mer

Visitors from China

Medfield is having visitors from China to discuss business development. We visited also Chalmers University of Technology, Sahlgrenska Hospital and PICTA at Lindholmen Science Park. 

Interim report second quarter 2018 (Swe)

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018 ·         Omsättningen uppgick till 2 711 (3 855) KSEK ·         Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 635 (-2 329) KSEK ·         Resultat… läs mer