Interim report first quarter 2018 (Swe)

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2018 Omsättningen uppgick till 1 200 (2 658) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 189 (-201) KSEK Resultat per aktie… läs mer