Interim report second quarter 2017 (Swe)

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 Omsättningen uppgick till 4 334 (2 392) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 329 (-2 744) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

New CEO at Medfield Diagnostics (Swe)

Stefan Blomsterberg tar över som ny VD i Medfield Diagnostics från och med den 8 augusti 2017 efter Carl Ekvall. Medfield Diagnostics och Carl Ekvall har kommit överens om att… läs mer

Notice for the 2017 annual general meeting (Swe)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2017 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och… läs mer

Annual report 2016 (Swe)

Read Medfield’s annual report 2016 (Swe) Read the Auditor’s report 2016 (Swe)

Interim report first quarter 2017 (Swe)

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2017 Omsättningen uppgick till 2 658 (1 031) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -201 (-1 336) KSEK Resultat per aktie… läs mer