Företaget

Historia

Medfield Diagnostics AB grundades 2005 av Mikael Persson och Andreas Fhager. Lovande forskning av mikrovågsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik, behövde vidareutvecklas och kommersialiseras.

 

 

 

Styrelse

Chairman of the Board

Mikael Persson

Grundare och majoritetsägare. Professor och ansvarig för gruppen Biomedicinsk elektromagnetik vid Chalmers. Mikael är rådgivare till företaget och handhar utvecklingen av det akademiska nätverket. Mikael är styrelseordförande sedan 2016.

Board member

Stefan Jacobsson

Har en stark affärsmässig bakgrund och många års finansiell erfarenhet som bland annat CFO på Vitrolife och grundare av Biolin AB. Stefan innehar för närvarande positionen som VD Jowa AB.

Board member

Bengt Arne Sjöqvist

Professor of Practice i forskargruppen Medicinska signaler och system vid Chalmers Tekniska Högskola. Bengt Arne var en pionjär inom eHälsa i mitten av 1980-talet och har bidragit till att utveckla system och lösningar som nu finns tillgängliga i ambulanser runt om i världen. Med många års erfarenhet av olika chefsbefattningar inom MedTech, har han ett särskilt intresse för att stärka samarbetet mellan den akademiska världen, vårdgivare och industri. Styrelseledamot sedan 2013.

Board member

Anna Söderlund

Har mer än 10 års erfarenhet från MedTech industrin, bland annat från nystartade företag och produktutveckling. Anna är legitimerad sjuksköterska och har haft ledande befattningar med ansvar för kliniska studier, global lansering av produkter och internationell försäljning. Anna är för närvarande VD för Calmark Sverige. Styrelseledamot sedan 2016.

Board member

Stefan Blomsterberg

Företagsledning

VD

Carl Ekvall

Master of Science i industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola. Har närmare 20 års erfarenhet av internationell affärsutveckling, med mer än 10 år inom MedTech. Senast i segmentet prehospital akutsjukvård som VD för Ortivus. Carl är VD sedan augusti 2016.

Forskningschef

Andreas Fhager

Grundare och docent vid Chalmers där han leder forskningsgruppen inom biomedicinsk elektromagnetik. Andreas avhandling utgör huvudgrunden för Medfields teknologi. Han är företagets tekniske forskningschef med fokus på algoritmer.

Utvecklingschef

Harald Jacobsson

Doktorsexamen i fysik från Chalmers Tekniska Högskola. Har 19 års erfarenhet inom mikrovågsteknik FoU från Ericsson i olika ledande ställningar samt specialisttjänster. Harald är chef för FoU sedan september 2015.

Medicinsk chef

Maria Simon Granberg

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Sahlgrenska akademin. Har mer än 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknik industrin, och har innehaft ledande befattningar med ansvar för marknadsföring, kliniska studier, klinisk utbildning, projektledning och som medicinsk chef. Maria är medicinsk chef sedan maj 2016.