Stort intresse när Medfield deltar på konferenserna ESOC och Vitalis.

ESOC står för European Stroke Organisation Conference. En årlig konferens där Europas ledande forskare inom stroke nätverkar och presenterar sina projekt.
Vitalis
Tillsammans med Högskolan i Borås, Ambulansen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Ambulansverksamheten vid SKAS och SÄS, Medfield Diagnostics AB och GM Medical AB driver PICTA – Prehospital ICT Arena, vid Lindholmen Science Park, projektet PreTest som dragit igång efter att ha mottagit finansiering från Vinnova. Under Vitalis visades den mobila testbädden (PreTest) upp och hur MD100 kan integreras i den och i den prehospitala vårdekedjan.

Medfield visar upp MD100 i USA och skapar kontakter med amerikanska försvarsmakten för fortsatt utveckling av systemet.

Medfield genomför produktdemonstration i fältsjukhusmiljö i samband med internationell kirurgisk trauma utbildning (DSTC) vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg.

Medfield genomför produktdemonstration i fältsjukhusmiljö i samband med internationell kirurgisk trauma utbildning (DSTC) vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg.

Medfield skriver kontrakt med BRL om att etablera samägt dotterbolag i Kina.

Stort intresse för MD100 och mikrovågstekniken när Medfield Diagnostics AB mäter på friska frivilliga under Europeiska Strokekongressen ESOC i Göteborg.

Medfield besöker Addenbrooke´s Hospital Cambridge University för att utvärdera affärsmöjligheter och för att föra en dialog om vetenskapligt samarbete.

Stefan Blomsterberg undersöker marknaden i Kina och träffar potentiella kunder.

Stefan Blomsterberg undersöker marknaden i Kina och träffar potentiella kunder.

Stefan Blomsterberg undersöker marknaden i Kina och träffar potentiella kunder.