Om AktieTorget

Syftet med AktieTorget är att hjälpa företag att skaffa kapital från investerare och att åstadkomma en effektiv, säker och sund marknad för handel i aktier i de noterade bolagen.

AktieTorget är öppet för alla företag som uppfyller kraven men har ett särskilt fokus på växande entreprenörsföretag. AktieTorget erbjuder företag hög service och låga priser. AktieTorgets regelverk för noterade bolag är utformat med syfte att tillhandahålla en hög nivå på investerarskyddet utan onödig börda för företagen.

Handel på AktieTorget utförs i det elektroniska handelssystemet använt av NASDAQ OMX Stockholm. Trading är därför tillgänglig för alla banker och mäklare som är anslutna till NASDAQ OMX Stockholm och resten av aktiemarknaden på NASDAQ OMX Nordic.