Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2020-05-22 att föreslå kommande bolagstämma att föreslå advokat Olof Thorsell från Cedric Law som ordförande vid stämman, antalet ordinarie styrelseledamöter i… läs mer

Delårsrapport Första kvartalet 2020

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2020 Omsättningen uppgick till 1 601 (1 852) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 083 (-1 926) KSEK Resultat per aktie… läs mer

VD-brev

Nedan följer information om hur Medfield Diagnostics AB hanterar situationen kopplat till Coronaviruset och Covid-19. Prioriteten för Medfield Diagnostics AB är att med uthållighet kunna fortsätta med de viktiga utvecklingsarbetena… läs mer

Bokslutskommuniké 2019

Styrelsen avlämnar härmed Bokslutskommuniké 2019 för Medfield Diagnostics AB Helåret 2019 Omsättningen uppgick till 4 971 (5 103) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 087 (-7 038) KSEK… läs mer

Rapporteringsdatum

Korrigering av tidigare angivna datum Medfield Diagnostics AB vill härmed meddela följande datum för finansiell rapportering. 2020-­02-­20 Bokslutskommuniké för 2019 2020-­04-­29 Delårsrapport för första kvartalet 2020 2020-­08-­26 Delårsrapport för andra… läs mer