Delårsrapport Första kvartalet 2019

Läs hela kvartalsrapporten här. För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com