Delårsrapport Tredje kvartalet 2019

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2019 Omsättningen uppgick till 1 057 (1 625) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 560 (-803) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 Omsättningen uppgick till 2 630 (2 711) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 688 (-2 635) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2019-05-22 att föreslå kommande bolagstämma att • föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman, • antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall… läs mer