Utfall i Medfield Diagnostics företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där… läs mer

FRAMGÅNGSRIKT ÅR 2018

Medfield Diagnostics sammanfattar året 2018 Medfield Diagnostics AB meddelar att alla väsentliga mål har uppnåtts under 2018. Följande redovisning ger en sammanfattning: Januari Marknaden i Kina utvärderas genom besök i… läs mer

Anmälningssedel för för teckning utan företräde

Länk till digitalt ifyllbar teckningssedel: http://www.medfielddiagnostics.com/wp-content/uploads/2018/12/Ifyllbar-Anmälningssedel-för-teckning-utan-företräde_Medfield-Diagnostics-Aktiebolag-publ.pdf Länk till icke digitalt ifyllbar teckningssedel: http://www.medfielddiagnostics.com/wp-content/uploads/2018/12/Anmälningssedel-för-teckning-utan-företräde_Medfield-Diagnostics-Aktiebolag-publ-1.pdf

Företrädesemission 10 DEC 2018–9 JAN 2019

Medfield Diagnostics AB offentliggör härmed emissionsmemorandum för företrädesemission 10 december 2018 till 9 januari 2019. Informationsmemorandum presenteras i sin helhet, tillsammans med anmälningssedlar, på hemsidorna www.medfielddiagnostics.com, www.spotlightstockmarket.com samt www.aqurat.se För… läs mer

Företrädesemission 10 dec 2018–9 jan 2019

Erbjudandet i sammandrag Avstämningsdag: 7 december 2018 Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt: 5 december 2018 Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt: 6 december 2018 Företrädesrätt:… läs mer