Invitation to exercise warrants of series TO1 (SWE)

Anmälningsperiod: 7-16 december 2020 Under anmälningsperioden har innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 rätt att teckna nya aktier i Medfield Diagnostics AB (Medfield ” eller ”Bolaget”). Vid fullt nyttjande tillförs… läs mer

CEO’s Letter November 2020 (SWE)

  Trots en andra våg i pågående Corona-pandemi hanterar vi följderna av den på ett mycket bra sätt. De flesta i bolaget arbetar hemifrån vilket är det nya normala. Utvecklingsteamet… läs mer