Ny VD i Medfield Diagnostics AB

Styrelsen i Medfield Diagnostics AB har rekryterat Sten Dahlborg till ny VD efter Dag Jungenfelt. Sten Dahlborg kommer närmast från en position som VD inom på CGI Ventures. Sten har… läs mer

VD-skifte i Medfield Diagnostics AB

Dag Jungenfelt lämnar Medfield Diagnostics AB vid halvårsskiftet efter två och ett halvt år som VD för bolaget. Skiftet på VD-posten sker efter att Medfield passerat ett antal milstolpar det… läs mer

Medfield rekryterar Teknisk Produktledare

Efter att ha certifierat Strokefinder MD100 och beviljats EU-medel för ytterligare produktutveckling, förstärker Medfield organisationen och söker nu en teknisk produktledare. Läs mer och ansök på: http://hrod2.easycruit.com/vacancy/1399388/124148?iso=se!

Medfield tecknar samarbetsavtal med tyska MEYTEC GmbH

Medfield Diagnostics AB och tyska MEYTEC GmbH Informationssysteme, ledande leverantör av telemedicinteknik för prehospital diagnos och behandling, har ingått ett samarbetsavtal för att kombinera sina styrkor och kunnande och därigenom… läs mer

Delårsrapport Första kvartalet 2015

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till –2 675 (-1 048) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer