Sahlgrenska Akademin beställer fyra forskningssystem

Medfield Diagnostics AB och Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, har idag träffat avtal om beställning av Strokefinder MD100 system. Beställning avser fyra kompletta system med option på… läs mer

Delårsrapport Tredje kvartalet 2015

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 Omsättningen uppgick till 2 707 (803) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 532 (-3 423) KSEK Resultat per aktie uppgick till… läs mer

Delårsrapport Andra kvartalet 2015

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 1 928 (461) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 102 (-2 285) KSEK Resultat per aktie uppgick till… läs mer