Strokefinder på British Science Museum

British Science Museum är en av Londons största turistattraktioner med 3,3 miljoner besökare per år. Under några månader kommer museets besökare kunna se och lära känna Medfields banbrytande produkt Strokefinder… läs mer

Strokefinder i Vietnam

Svenska institutet är en statlig myndighet med uppdrag att hjälpa Sverige att nå internationella mål som rör utrikespolitik, utbildning, internationellt bistånd och utveckling. Innovativ makt är en viktig faktor för… läs mer

Valberedning

Inför Årsstämman i Medfield Diagnostics AB, som planeras till 2 juni 2015, har en valberedning utsetts. I enlighet med beslut på Årsstämman 2014, har de tre största aktieägarna utsett sina… läs mer

Delårsrapport – Tredje kvartalet 2014

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 • Nettoomsättningen uppgick till 803 (436) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 423 (-2 625) KSEK • Resultat per aktie… läs mer

Första patienten med nya Strokefinder MD100

Medfield Diagnostics har nu inlett den kliniska studie som skall validera de förbättringar som införts på företagets nya produkt, Strokefinder MD100. Studien är igång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och… läs mer

Medfield premiärvisar MD100

Medfield Diagnostics har premiärvisat Strokefinder MD100 – dels vid Stroke Centrum Västs seminarium i Göteborg och dels vid den nationella prehospitalkonferensen FLISA i Tylösand. Det är första gången som MD100… läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 2014

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 461 (257) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 285 (-1 904) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,15… läs mer

Medfield erhåller kvalitetscertifikat

Medfield Diagnostics har nyligen blivit granskat och erhållit sitt ISO 13485 certifikat av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek. ISO 13485 är en internationell standard för kvalitetsledning kopplat till utveckling, marknadsföring och… läs mer