Delårsrapport andra kvartalet 2014

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 461 (257) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 285 (-1 904) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,15… läs mer

Medfield erhåller kvalitetscertifikat

Medfield Diagnostics har nyligen blivit granskat och erhållit sitt ISO 13485 certifikat av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek. ISO 13485 är en internationell standard för kvalitetsledning kopplat till utveckling, marknadsföring och… läs mer

Strokestudie publicerad i internationell tidskrift

Den studie som Medfield Diagnostics AB utfört tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har publicerats i tidskriften IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Nedan återges länkar till… läs mer

Årsredovisning 2013

Se årsredovisningen Se revisionsberättelse Ladda hem fullmaktsblankett

Delårsrapport första kvartalet 2014

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2014 • Nettoomsättningen uppgick till 138 (125) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 048 (-999) KSEK • Resultat per… läs mer