Medfield beviljas ca 8,8 MSEK i EU-finansiering

Medfield Diagnostics har fått två ansökningar om EU-medel beviljade. Båda ansökningarna är inom programmet Eurostars, som vänder sig till små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Totalt rör… läs mer

Stämmokommuniké

Idag, den 27 januari 2015, hölls extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics AB (publ). Nedan följer det beslut som fattades. Beslut fattades enhälligt. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företräde… läs mer

Medfield ingår forskningssamarbete i Australien

Medfield Diagnostics AB och Hunter Medical Research Institute, New South Wales (HMRI) har tecknat en överenskommelse att samarbeta kring forskning och kliniska studier avseende mikrovågsbaserad diagnostik av olika former av… läs mer

Bästa poster vid London Trauma Conference 2014

Stefan Candefjord, forskarassistent Nils Petter Oveland vid Universitetet i Stavanger et al. vann nyligen pris för bästa poster vid London Trauma Conference 2014 för deras arbete med att utveckla ny point-of-care… läs mer

Strokefinder på British Science Museum

British Science Museum är en av Londons största turistattraktioner med 3,3 miljoner besökare per år. Under några månader kommer museets besökare kunna se och lära känna Medfields banbrytande produkt Strokefinder… läs mer