Newsletter (Swe)

  Bästa aktieägare Det är roligt och spännande att vara igång igen efter helgerna. Vi började året med uppföljning av studien ”MODS” i Stavanger den 7 januari. Inklutionerna fungerar väl… läs mer

Interim report Third quarter 2019 (Swe)

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2019 Omsättningen uppgick till 1 057 (1 625) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 560 (-803) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer