Medfield prisad på Defence TechConnect 2018

Medfield Diagnostics AB har tilldelats 2018 TechConnect Defence Innovation Award vid Defence TechConnect Summit and Expo med motiveringen: Filling a market gap, Medfield Diagnostics is pursuing development, validation and commercialisation… läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2018

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2018-05-24 att föreslå kommande bolagstämma att • föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman, • antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall… läs mer

Delårsrapport Första kvartalet 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2018 Omsättningen uppgick till 1 200 (2 658) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 189 (-201) KSEK Resultat per aktie… läs mer