Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2017-05-30 att för kommande bolagstämma föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman, att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara fyra… läs mer

Ny VD i Medfield Diagnostics

Stefan Blomsterberg tar över som ny VD i Medfield Diagnostics från och med den 8 augusti 2017 efter Carl Ekvall. Medfield Diagnostics och Carl Ekvall har kommit överens om att… läs mer

Årsredovisning 2016

Läs Medfields årsredovisning 2016 Läs revisionsberättelsen 2016

Delårsrapport första kvartalet 2017

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2017 Omsättningen uppgick till 2 658 (1 031) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -201 (-1 336) KSEK Resultat per aktie… läs mer

Sista dag för handel med BTA

Under mars-april 2017 genomförde Medfield Diagnostics AB (publ) en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 16 maj 2017 och stoppdagen är… läs mer

Företrädesemission tecknad till cirka 16 MSEK

Företrädesemissionen i Medfield Diagnostics AB (publ) tecknades till cirka 16 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent, varav 57 procent tecknades med företrädesrätt. Medfield tillförs… läs mer