Delårsrapport Tredje kvartalet 2016

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016 Omsättningen uppgick till 3 867 (2 707) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 743 (-5 532) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Delårsrapport Andra kvartalet 2016

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 Omsättningen uppgick till 2 392 (1 928) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 744 (-4 102) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Årsredovisning 2015

Se Medfield Årsredovisning 2015 Se Revisionsberättelse 2015 Ladda hem fullmaktsformulär

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte 2016-05-23 att föreslå kommande bolagstämma att föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman, antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara fem… läs mer

Ny VD i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB rekryterar Carl Ekvall att ta över som ny VD efter Mikael Persson. Carl kommer närmast från Ortivus AB, där han arbetat sedan 2009. Carl Ekvall har gedigen… läs mer