Delårsrapport första kvartalet 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2016 Omsättningen uppgick till 1 031 (282) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 336 (-2 675) KSEK Resultat per aktie… läs mer

Medfield Diagnostics beviljas patent i USA

Medfield Diagnostics erhåller patent för monitorering och diagnostik av hjärnan med hjälp av mikrovågor i USA. Patentet heter: Solution for internal monitoring of body, US 20100174179. I detta patent beskrivs… läs mer

Medfield anställer Medicinskt ansvarig

Medfield Diagnostics AB har anställt Maria Simon Granberg som Medicinskt ansvarig I bolaget. Maria Simon Granberg har bred erfarenhet i ledande ställningar från läkemedels- och medicin teknisk industri under mer… läs mer

Sahlgrenska Akademin beställer fyra forskningssystem

Medfield Diagnostics AB och Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, har idag träffat avtal om beställning av Strokefinder MD100 system. Beställning avser fyra kompletta system med option på… läs mer