2018 A successful year (Swe)

Medfield Diagnostics sammanfattar året 2018

Medfield Diagnostics AB meddelar att alla väsentliga mål har uppnåtts under 2018. Följande redovisning ger en sammanfattning:

Januari
Marknaden i Kina utvärderas genom besök i Peking och Shanghai.
Medfield presenterar på seminariet ”Framtidens Sjukvård” i Göteborg.
Norsk Luftambulans meddelar att MD100 tillåts transporteras i helikopter.
Februari
Medfield besöker Cambridge i England och utvärderar potentiellt samarbete.
Mars
Medfield skriver avtal med Intertek om att CE-certifiera MD100 mot ambulansstandard IEC 60601-1-12.
Strokestudien MODS startar i Stavanger och Bergen.
April
Strokestudien på HMRI startar i Australien.
Maj
Studie med friska frivilliga personer inleds (MF05) för att förbättra algoritmutvecklingen.
Strokekongressen ESOC genomförs i Göteborg.
Medfield presenteras i AffärsVärlden.
Juni
Medfield bildar ett dotterbolag i Kina.
September
Medfield tar emot besök från Kina för djupare samtal om marknadsetablering.
Medfield skriver samarbetsavtal med Stavanger Universitetssjukhus för ytterligare utveckling av blödningsdetektion.
Oktober
Medfield demonstrerar MD100 i fältsjukhusmiljö på Försvarsmaktens Sjukvårdscentrum i Göteborg.
Medfield demonstrerar MD100 på Defence Tech Connect i TAMPA Florida.
November
Equinor investerar 10 MSEK i Medfield och redovisar öppet sitt intresse av att implementera mikrovågstekniken i sin verksamhet.
Medfield presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg.
Vinnovaprojektet ”Pre-Test” beviljas finansiellt stöd.
December
Medfield påbörjar företrädesemission (avslutas 9 januari 2019)
Medfield etablerar samarbete med Air Ambulance service Kent Surray and Sussex för kliniska studier studier i England.

 

För deltagande i företrädesemissionen, var vänliga se IM, VD-brev och anmälningssedel på hemsidan, på www.aqurat.se eller på www.spotlightstockmarket.se

Vid innehav av teckningsrätter ber vi er kontakta er bank.

Följ oss gärna på www.medfielddiagnostics.com

För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com