Agreement for CE according to MDR signed with Intertek (Swe)

MEDFIELD DIAGNOSTICS AB meddelar att man signerat avtal med notified body Intertek Medical Notified Body (IMNB) gällande tjänster för CE-certifiering av MD100 Strokefinder enligt MDR

Medfield Diagnostics har tecknat ett kontrakt med Intertek IMNB om att de ska verka som företagets certifieringsorgan för MDR. IMNB är redan Medfields anmälda organ för bolagets kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485. Detta bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för att granska den tekniska dokumentationen för bolagets första produkt MD100 Strokefinder då IMNB känner bolaget väl. Medfield och IMNB kommer nu att göra en mer detaljerad plan för arbetet under 2021.

 

”Det är med stor glädje jag kan meddela att Medfield Diagnostics har nått denna milstolpe och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Intertek IMNB som företagets certifieringsorgan för MDR” säger Åse Rinman Director Quality Assurance

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.