Anmälningssedel för teckning utan företräde_Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)