arsstamma 2017 – Optionsvillkor 2017_2027 (Bilaga A) till Per Blombergs forslag