Below is the latest information on how Medfield Diagnostics AB handles the situation linked to the Coronavirus and Covid-19 (Swe)

Prioriteringen för Medfield Diagnostics AB är att med uthållighet kunna fortsätta med de viktiga utvecklingsarbetena utan att kompromissa med säkerheten för anställda, partners och kunder. Bolaget följer därför Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fortsätter med åtgärder för att minska smittspridning utan att behöva begränsa effektiviteten i bolagets arbete.

Bolaget har inte permitterat medarbetare utan har fortsatt att med fullt fokus arbeta med utvecklingsprojekten.

Medfield har också fortsatt haft tät kontakt med de sjukhus och prövare som bedriver kliniska studier med MD100 för att förstå hur bolaget kan understödja pågående patient-inklusioner. För närvarande är inklusionstakten lägre men det är positivt att se att situationen på sjukhusen gradvis blir bättre och att strokestudien HMRI i Australien nu fortsätter utan begränsningar. Strokestudien MODS i Norge återgår i full omfattning inom någon vecka och i Göteborg kommer strokestudien VGR01 igång i full omfattning redan efter sommarmånaderna.

Medfield har informerats om att e-hälsomötet Vitalis i Göteborg hålls online i slutet av augusti 2020 och att det kommer att genomföras som en konferens med inspelade presentationer och föreläsningar. Europeiska strokekongressen ESOC är flyttad från maj till november 2020. Formen för den kongressen är ännu inte beslutad.

Utvecklingen av algoritmerna har fortsatt på ett positivt sätt genom träning med hjälp av kliniska data samt med metodutveckling. I traumastudien MINT som är på gång i London är studieprotokoll och avtal nu signerade. Medfield skall dessutom leverera instrument till Helsingborg lasarett och utbilda personalen i traumastudien MBI01 under sommaren.

Bolaget fortsätter att noga följa utvecklingen för att snabbt kunna anpassa verksamheten efter eventuella förändrade förutsättningar.

Vi önskar er alla Glad Midsommar.

Stefan Blomsterberg, CEO

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com