Björn Larsson appointed as interim CEO of Medfield Diagnostics AB

Styrelsen har idag beslutat att med omedelbar verkan tillsätta Björn Larsson som tillförordnad vd i Medfield Diagnostics AB. Björn Larsson är idag styrelseledamot i Bolaget och kommer kvarstå i den rollen.
VD Stefan Blomsterberg meddelade den 25 november sin avgång, och samtidigt inleddes rekryteringen av en ny ordinarie vd. Stefan Blomsterberg har sedan dess framgångsrikt överfört sin kunskap och erfarenhet till styrelse och ledning, vilket gör att Björn Larsson som tillförordnad vd, tillsammans med ledningsgruppen och hela teamet, kan driva Bolagets verksamhet vidare med oförminskad exekutiv kraft och fokus. Stefan Blomsterberg kommer att kvarstå som stöd för Björn Larsson under en period.
Björn Larsson har omfattande erfarenhet av ledande befattningar inom Life Science, senast som vd för RLS Global AB och innan dess vd för Observe Medical ASA. Björn har erfarenhet av arbete inom stroke, bland annat från NovoNordisk och Astra Zeneca. Björn är, förutom styrelseledamot i Medfield Diagnostics AB, styrelseordförande i Glycorex AB samt rådgivare i ReThink Capital AB.
”Björn Larsson är med sin kunskap inom Life Science och specifikt inom strokeområdet, samt med sin styrelseerfarenhet inom Medfield Diagnostics, mycket väl lämpad att driva verksamheten vidare till dess en ordinarie VD är utsedd”, säger Mats Andersson, styrelseordförande för Medfield Diagnostics AB. Mats tillägger ” ”Jag vill rikta ett stort tack till Stefan Blomsterberg för hans sex år i Bolaget och för ett mycket väl genomfört arbete. Jag och hela styrelsen önskar honom lycka till i hans nya utmaningar”
Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-09 17:28 CET.
För mer information kontakta:
Mats Andersson, Styrelseordförande, Medfield Diagnostics AB, Tel:070-956 02 16,
Email: mats.andersson@mumimo.se
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.
________________________________________
Denna release skickades av Cision
https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/bjorn-larsson-utsedd-till-tillforordnad-vd-i-medfield-diagnostics-ab,c3906490