CEO’s Letter (Swe)

Nedan följer information om hur Medfield Diagnostics AB hanterar situationen kopplat till Coronaviruset och Covid-19.

Prioriteten för Medfield Diagnostics AB är att med uthållighet kunna fortsätta med de viktiga utvecklingsarbetena utan att kompromissa med säkerheten för anställda, partners och kunder. Bolaget följer därför Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit åtgärder för att minska smittspridning utan att behöva begränsa effektiviteten i bolagets arbete.

Medfield har också tätare kontakter med de sjukhus och prövare som bedriver kliniska studier med MD100 för att förstå hur bolaget kan understödja fortsatta patient-inklusioner. För närvarande är inklusionstakten lägre som en konsekvens av pandemin. Prövarna räknar med att vara tillbaka på normala nivåer när den värsta situationen är över.

Medfield har blivit informerade om att e-hälsomötet Vitalis i Göteborg är flyttat från maj till slutet av augusti 2020 och att europeiska strokekongressen ESOC är flyttad från maj till november 2020. Medfield har en aktiv roll i båda dessa kongresser och de eventuellt negativa effekterna av dessa ändrade datum bedöms vara hanterbara och kommer inte att leda till några ökade kostnader för bolaget.

Det är positivt att kliniska data från studierna nu förs över till bolaget i ett nytt molnbaserat e-Clinical Report Form system, MediCase. Det gör rapporteringen snabbare och enklare. I traumastudien i London är studieprotokoll på signering på Kings College Hospital och i Helsingborg har studieprotokollen lämnats till etisk kommitté för godkännande. I Stavanger ökade patient-inklusionen något i februari vilket är mycket positivt. Den kliniska data som inte förts över från Norge under 2019 har från och med slutet av februari succesivt börjat föras över till Medfield med stöd av ett nytt dataöverföringsavtal.

Bolaget fortsätter att noga följa utvecklingen för att snabbt kunna anpassa verksamheten efter eventuella förändrade förutsättningar.

Vi önskar er alla en Glad Påsk.

Stefan Blomsterberg, CEO

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com