Change in the Medfield Diagnostics AB (publ) board (SWE)

Ulf Troedsson har på egen begäran i dag valt att lämna sin plats i Medfields Diagnostics styrelse. Orsaken är att han sedan flera år också har varit engagerad i bolag verksamma inom förnyelsebar energi, där aktivitetsnivån ökat kraftigt under senare tid. Ulf har därför valt att fokusera sin tid på dessa engagemang och lämnar därför Medfield i dag.

Det är tråkigt att Ulf lämnar, men jag har förståelse för att också energiområdet är spännande i dessa tider. Jag vill å Medfields vägnar tacka för Ulfs arbete i styrelsen och specifikt hans värdefulla bidrag till fortsatt utveckling av bolagets affärsmodell.

Styrelsen består fortsatt av de ledamöter som valdes på senaste bolagsstämman, dvs: Stefan Jacobsson, Göran Roos, Mikael Persson, Björn Larsson, Claes Beckman och Anders Nordin (ordförande).

 

Anders Nordin

Styrelseordförande

För mer information kontakta:

Anders Nordin, Styrelseordförande, Medfield Diagnostics AB (publ),  anders.nordin@medfielddiagnostics.com

 

 

 

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.