Interim report Third quarter 2019 (Swe)

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2019 Omsättningen uppgick till 1 057 (1 625) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 560 (-803) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Interim report second quarter 2019 (Swe)

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 Omsättningen uppgick till 2 630 (2 711) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 688 (-2 635) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Annual report 2018 (Swe)

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB, med säte i Göteborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Medfield i korthet Medfield utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrovågsteknik. Medfield… läs mer

Interim report first quarter 2019 (Swe)

Read the full report here. (Swe) För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com