Notice of Annual General Meeting 2019 (Swe)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2019 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och… läs mer

Medfield expo dates 2019

Medfield will be attending a number of different events and expos in 2019. Here are a few dates where we will be visible.

Outcome of Medfield Diagnostics’ rights issue (Swe)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där… läs mer