Interrim report third quarter 2018 (Swe)

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018 ·         Omsättningen uppgick till 4 336 (6 766) KSEK ·         Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 438 (-2 394) KSEK ·         Resultat… läs mer

Newsletter from Medfield Diagnostics AB 2018-10-31 (Swe)

Amerikanska patentverket avser att bevilja Medfield Diagnostics patent för system med självlärande klassificeringsalgoritm Det amerikanska patentverket har idag har meddelat Medfield Diagnostics att man har för avsikt att godkänna (så… läs mer