Rikard utför tester på MD100 inför skeppning till HMRI i Australien, oktober 2016.