Medfield Diagnostics AB, Hunter Medical Research Institute och Hunter New England Local Health District i Australien, har träffat ett forskningsavtal.
Video om HMRI:s Stroke Finder-forskning https://youtu.be/ky7lYzdPQ3Q