Dr Harald Jacobsson och Dr Maria Granberg genomför en skype-workshop med HMRI i Australien inför start av studie med MD 100.