Forskningsköterskorna tränar inför nystart av studie VGR 01.