Extended study with the MD100 from Medfield Diagnostics AB (Swe)

Sahlgrenska (SU) utökar omfattningen av traumastudien TICH01 med systemet MD 100 från Medfield Diagnostics AB till att också inkludera Länssjukhuset i Sundsvall.

Vi är i ett skede där vi ökar utvecklingstakten på systemet och är därför väldigt intresserade av fler patientdata, säger VD Stefan Blomsterberg, som ser utökningen av studien som mycket positiv.

Intresset för mikrovågsteknikens förmåga att diagnosticera blödning efter skalltrauma är mycket stort, och därför breddar vi nu patientinklusionen för att snabbare nå fram till en kliniskt användbar algoritm säger Prof Mikael Elam vid SU.