Företaget

Historia

Medfield Diagnostics AB grundades 2005 av Mikael Persson och Andreas Fhager. Lovande forskning av mikrovågsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik, behövde vidareutvecklas och kommersialiseras.

 

 

 

Styrelse

Chairman of the Board

Mikael Persson

Grundare och majoritetsägare. Professor och ansvarig för gruppen Biomedicinsk elektromagnetik vid Chalmers. Mikael är rådgivare till företaget och handhar utvecklingen av det akademiska nätverket. Mikael är styrelseordförande sedan 2016.

Board member

Stefan Jacobsson

Har en stark affärsmässig bakgrund och många års finansiell erfarenhet som bland annat CFO på Vitrolife och grundare av Biolin AB. Stefan innehar för närvarande positionen som VD Jowa AB.

Board member

Bengt Arne Sjöqvist

Professor of Practice i forskargruppen Medicinska signaler och system vid Chalmers Tekniska Högskola. Bengt Arne var en pionjär inom eHälsa i mitten av 1980-talet och har bidragit till att utveckla system och lösningar som nu finns tillgängliga i ambulanser runt om i världen. Med många års erfarenhet av olika chefsbefattningar inom MedTech, har han ett särskilt intresse för att stärka samarbetet mellan den akademiska världen, vårdgivare och industri. Styrelseledamot sedan 2013.

Board member

Erik Brobjer

Erik är en framgångsrik och driven kommersiell ledare med omkring 15 års erfarenhet inom pharma och medicinska applikationer och en gedigen meritlista från flera ledarroller inom sälj, marknad och affärsutveckling både lokalt och globalt. Erik kommer närmast från en tjänst som Global Market Development Director på Mölnlycke Healthcare.

Board member

Claes Beckman

Claes Beckman är grundare och föreståndare för KTHs center för trådlösa system ”Wireless@kth” och gästprofessor inom Antennsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Senior expert vid Icomera AB, Styrelseledamot i Utvecklingsavdelningen AB, H&E Solutions AB och Claes Beckman Consulting AB. Teknisk rådgivare till InCoax AB och Allgon AB.

Board member

Jan Ellevset

Jan Ellevset är född 1955 och har en Master of Economics från Norwegian
School of Economics and Business Administration (NHH). Jan Ellevset är
Investment Director på Equinor med över 20 års erfarenhet av
bolagsutveckling.

Företagsledning

VD

Stefan Blomsterberg

Stefan kommer närmast från Mölnlycke Health Care AB där han arbetat sedan 2012. Stefan Blomsterberg var styrelseledamot i Medfield Diagnostics AB från 2016 till 2017. Han har gedigen kunskap från verksamhet inom medicinteknisk produktutveckling och produktlansering, såväl nationellt som internationellt. I sin roll på Mölnlycke Health Care AB har han varit ansvarig för global projektledning, utveckling och effektivisering av produktutvecklingsprocesser och utvecklingsmetodik. Efter 10 år på Vitrolife AB, där han bland annat varit ansvarig för bolagets infrastrukturella utveckling med M/A och etablering av nya fabriker, bär han också med sig erfarenheter inom flera olika funktioner såsom Logistik, Supply Chain, Inhouse Sales och Distribution.

Forskningschef

Andreas Fhager

Grundare och docent vid Chalmers där han leder forskningsgruppen inom biomedicinsk elektromagnetik. Andreas avhandling utgör huvudgrunden för Medfields teknologi. Han är företagets tekniske forskningschef med fokus på algoritmer.

Utvecklingschef

Harald Jacobsson

Doktorsexamen i fysik från Chalmers Tekniska Högskola. Har 19 års erfarenhet inom mikrovågsteknik FoU från Ericsson i olika ledande ställningar samt specialisttjänster. Harald är chef för FoU sedan september 2015.

Clinical Project Manager

Jeanette Demorney

Leg. Sjuksköterska med specialisering inom intern medicin och kirurgi med 20 års erfarenhet i yrket. Hon har framför allt jobbat inom akutsjukvården, bl a i positionen som Ledningssjuksköterska på akutmottagning. Jeanette har flertalet påbyggnadsutbildningar och erfarenhet av traumasjukvård, kvalificerad beslutsfattning samt prehospital sjukvårdsledning. Därtill finns också erfarenhet som projektledare av forskningsstudier på AstraZeneca och senast som CRA samt projekt- och teamledare av Forskningsgrupp vid Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.