Företrädesemission 10 DEC 2018–9 JAN 2019

Medfield Diagnostics AB offentliggör härmed emissionsmemorandum för företrädesemission 10 december 2018 till 9 januari 2019. Informationsmemorandum presenteras i sin helhet, tillsammans med anmälningssedlar, på hemsidorna www.medfielddiagnostics.com, www.spotlightstockmarket.com samt www.aqurat.se

För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com eller Aqurat Fondkommission AB på info@aqurat.se