Interim report second quarter 2019 (Swe)

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

  • Omsättningen uppgick till 2 630 (2 711) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 688 (-2 635) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,12) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -7 225 (-6 220) KSEK

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com