Intertek calls for technical documentation (Swe)

Intertek har meddelat till Medfield Diagnostics AB att de kallar på teknisk dokumentation

Bolaget har nu fått besked av Intertek Medical Notified Body (IMNB) att de kommer att begära in teknisk dokumentation avseende MD100 Strokefinder i oktober för att starta granskning inför certifiering. Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

”Jag ser med stort intresse fram emot det avslutande arbetet för att erhålla certifiering enligt MDR för vår första produkt” säger Åse Rinman Director of QA

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.