Medfield Diagnostics AB “Clinical Advisory Board” presents itself

Betydelsen av oberoende vetenskaplig expertis är stor för bolag som utvecklar nyainnovativa produkter.

Den kliniska spetskompetensen och förmågan att tydliggöra vårdens behov är absolut nödvändig för att säkerställa att nya innovationer tillför värde i den kliniska vardagen.

Medfield Diagnostics AB (publ) är därför mycket stolta över att kunna presentera bolagets “Clinical Advisory Board” som vi har ett mångårigt och nära samarbete med; Professor Emeritus Mikael Elam, neurofysiolog Sahlgrenska Akademin, Dr. Christine Kremer, Docent och överläkare Neurologi Lunds Universitetssjukhus, Dr. Michael Mazya, Docent, Överläkare Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset, Dr. Alexandros Rentzos, Avd. för Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dr. Annika Nordanstig, Överläkare Neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tillsammans med dessa stroke-experter planeras och utvärderas allt från kliniska studier, prestanda och funktionalitet avseende MD100 Strokefinder.

Medfields ”Clinical Advisory Board” är oberoende i sin relation till bolaget.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.