Medfield Diagnostics and the University of Gothenburg (GU) strengthen the collaboration (Swe)

Medfield och GU har i dag träffat ett tilläggsavtal om att de MD100-instrument GU använder i kliniska studier skall anpassas till ambulansstandarden IEC 60601-1-12.

Medfields produkt MD100 ”Strokefinder” har tidigare haft CB-certifikat i enlighet med standarden för sjukhusbruk. I mars månad 2019 genomfördes en anpassning av MD100 och systemet erhöll CB-certifikat i enlighet med ambulansstandarden.

GU har nu beslutat att denna modifiering av MD100 är nödvändig för att fullt ut kunna nyttja systemen inom ramen för de forskningsprojekt som pågår och planeras.

Tilläggsavtalet/ordern är värd 1,2 MSEK och anpassningen kommer att genomföras under första halvåret 2020.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020, kl.09.00.

Stefan Blomsterberg
CEO
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com