Medfield genomför nyemission inför listning på AktieTorget

Medfield genomför en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden inleds måndag den 20 februari och pågår fram till den 27 mars 2012. Företaget kommer att listas på AktieTorget efter genomförd emission. Mer info se pressmeddelande.