Message from Medfield Diagnostics Ab 2018-05-15 (Swe)

Medfield deltar på ESOC, den europeiska stroke-kongressen i Göteborg 16-18 maj, 2018.

Medfield ställer ut och visar resultaten från Eurostarprojektet.

Bolaget visar också upp MD100 och ger möjlighet att prova instrumentet.

Det är ett utmärkt tillfälle att träffa alla som vi samarbetar med och som är intresserade av att utveckla sina vårdprocesser för att möta de krav samhället och patienter ställer på akutsjukvården. Vi har samarbetspartners som rest från Australien för att delta. Det är väldigt inspirerande och effektivt att kunna samla alla som driver kliniska studier och kunna kommunicera resutat och ambition tillsammans, säger Stefan Blomsterberg

Följ oss på www.medfielddiagnostics.com

Stefan Blomsterberg

CEO

stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com