CEO letter from Medfield Diagnostics AB

VD kompletterar bolagstämman och ger en uppdatering till aktieägarna genom denna film som finns på länken https://www.medfielddiagnostics.com.hemsida.eu/wp-content/uploads/2021/06/VD-brev-2021-06-10.mp4 För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com Medfield… läs mer

Interim report First quarter 2021 (Swe)

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2021 Omsättningen uppgick till 1 697 (1 601) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 960 (-2 083) KSEK Resultat per… läs mer