Invitation to exercise warrants of series TO1 (SWE)

Anmälningsperiod: 7-16 december 2020 Under anmälningsperioden har innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 rätt att teckna nya aktier i Medfield Diagnostics AB (Medfield ” eller ”Bolaget”). Vid fullt nyttjande tillförs… läs mer

CEO’s Letter November 2020 (SWE)

  Trots en andra våg i pågående Corona-pandemi hanterar vi följderna av den på ett mycket bra sätt. De flesta i bolaget arbetar hemifrån vilket är det nya normala. Utvecklingsteamet… läs mer

Interim report Third quarter 2020 (SWE)

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020 Omsättningen uppgick till 5 754 (3 688) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 756 (-5 249) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Equinor upgrades MD100 ”Strokefinder” (SWE)

Medfield och Equinor har träffat ett tilläggsavtal för att reglera uppgradering av MD100 ”Strokefinder” till senaste revision 4.1 Avtalet omfattar de sex instrument som i dag används i strokestudien ”MODS”… läs mer