Interim report First quarter 2021 (Swe)

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2021 Omsättningen uppgick till 1 697 (1 601) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 960 (-2 083) KSEK Resultat per… läs mer

Invitation to exercise warrants of series TO1 (SWE)

Anmälningsperiod: 7-16 december 2020 Under anmälningsperioden har innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 rätt att teckna nya aktier i Medfield Diagnostics AB (Medfield ” eller ”Bolaget”). Vid fullt nyttjande tillförs… läs mer