Interim report second quarter 2019 (Swe)

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 Omsättningen uppgick till 2 630 (2 711) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 688 (-2 635) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Annual report 2018 (Swe)

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB, med säte i Göteborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Medfield i korthet Medfield utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrovågsteknik. Medfield… läs mer

Interim report first quarter 2019 (Swe)

Read the full report here. (Swe) För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Notice of Annual General Meeting 2019 (Swe)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2019 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och… läs mer