Interrim annual report 2017 (Swe)

Helåret 2017 Omsättningen uppgick till 8 321 (6 362) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 148 (-4 437) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,26) SEK Kassaflödet… läs mer

Interim report third quarter 2017

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017 Omsättningen uppgick till 6 766 (3 867) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 394 (-3 743) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer

Interim report second quarter 2017 (Swe)

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 Omsättningen uppgick till 4 334 (2 392) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 329 (-2 744) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer