Interim report First quarter 2020 (Swe)

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2020 Omsättningen uppgick till 1 601 (1 852) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 083 (-1 926) KSEK Resultat per aktie… läs mer

CEO’s Letter (Swe)

Nedan följer information om hur Medfield Diagnostics AB hanterar situationen kopplat till Coronaviruset och Covid-19. Prioriteten för Medfield Diagnostics AB är att med uthållighet kunna fortsätta med de viktiga utvecklingsarbetena… läs mer