Technical documentation is complete (SWE)

Notified Body meddelar att teknisk dokumentation är fullständig. BÄSTA AKTIEÄGARE Som Medfield har meddelat kommer bolaget att kontinuerligt uppdatera marknaden gällande CE-certifieringsprocessen. Notified Body meddelar att man har avslutat förgranskning… läs mer

The algorithm for stroke classification is ready (SWE)

Bolaget har verifierat prestandan i algoritmen för strokeklassificering i instrumentet MD100 Strokefinder och lämnar in teknisk dokumentation till Intertek Medical Notified Body. Medfield Diagnostics AB meddelar att arbetet med att… läs mer

Clinical data in place for verification (SWE)

Insamlingen av kliniska data har under den senare tiden fungerat tillfredställande och vi har, tillsammans med våra vetenskapliga rådgivare, gjort bedömningen att vi har den data som behövs för att… läs mer

First patient included in the Trauma Study MBI01 (SWE)

Forskningsteamet vid Helsingborgs Lasarett i Region Skåne har inkluderat den första traumapatienten Denna studie är nästa steg i utvärdering av mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av intrakraniell blödning. Mätningar… läs mer