Interim report first quarter 2019 (Swe)

Read the full report here. (Swe) För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Notice of Annual General Meeting 2019 (Swe)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2019 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och… läs mer

Medfield expo dates 2019

Medfield will be attending a number of different events and expos in 2019. Here are a few dates where we will be visible.