Outcome of Medfield Diagnostics’ rights issue (Swe)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där… läs mer

2018 A successful year (Swe)

Medfield Diagnostics sammanfattar året 2018 Medfield Diagnostics AB meddelar att alla väsentliga mål har uppnåtts under 2018. Följande redovisning ger en sammanfattning: Januari Marknaden i Kina utvärderas genom besök i… läs mer

Anmälningssedel för för teckning utan företräde

Länk till digitalt ifyllbar teckningssedel: http://www.medfielddiagnostics.com.hemsida.eu/wp-content/uploads/2018/12/Ifyllbar-Anmälningssedel-för-teckning-utan-företräde_Medfield-Diagnostics-Aktiebolag-publ.pdf Länk till icke digitalt ifyllbar teckningssedel: http://www.medfielddiagnostics.com.hemsida.eu/wp-content/uploads/2018/12/Anmälningssedel-för-teckning-utan-företräde_Medfield-Diagnostics-Aktiebolag-publ-1.pdf

Företrädesemission 10 DEC 2018–9 JAN 2019

Medfield Diagnostics AB offentliggör härmed emissionsmemorandum för företrädesemission 10 december 2018 till 9 januari 2019. Informationsmemorandum presenteras i sin helhet, tillsammans med anmälningssedlar, på hemsidorna www.medfielddiagnostics.com, www.spotlightstockmarket.com samt www.aqurat.se För… läs mer

Rights issue 10 dec 2018–9 jan 2019 (Swe)

Erbjudandet i sammandrag Avstämningsdag: 7 december 2018 Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt: 5 december 2018 Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt: 6 december 2018 Företrädesrätt:… läs mer