First patient included in the Trauma Study MBI01 (SWE)

Forskningsteamet vid Helsingborgs Lasarett i Region Skåne har inkluderat den första traumapatienten Denna studie är nästa steg i utvärdering av mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av intrakraniell blödning. Mätningar… läs mer

Interim report Second quarter 2021 (Swe)

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2021. Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021 Omsättningen uppgick till 2 807 (2… läs mer

CEO letter from Medfield Diagnostics AB

VD kompletterar bolagstämman och ger en uppdatering till aktieägarna genom denna film som finns på länken https://www.medfielddiagnostics.com.hemsida.eu/wp-content/uploads/2021/06/VD-brev-2021-06-10.mp4 För mer information kontakta: Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com Medfield… läs mer