The algorithm for stroke classification is ready (SWE)

Bolaget har verifierat prestandan i algoritmen för strokeklassificering i instrumentet MD100 Strokefinder och lämnar in teknisk dokumentation till Intertek Medical Notified Body. Medfield Diagnostics AB meddelar att arbetet med att… läs mer

Clinical data in place for verification (SWE)

Insamlingen av kliniska data har under den senare tiden fungerat tillfredställande och vi har, tillsammans med våra vetenskapliga rådgivare, gjort bedömningen att vi har den data som behövs för att… läs mer

First patient included in the Trauma Study MBI01 (SWE)

Forskningsteamet vid Helsingborgs Lasarett i Region Skåne har inkluderat den första traumapatienten Denna studie är nästa steg i utvärdering av mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av intrakraniell blödning. Mätningar… läs mer

Interim report Second quarter 2021 (Swe)

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2021. Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021 Omsättningen uppgick till 2 807 (2… läs mer