Letter from the CEO (SWE)

GÖTEBORG 2023-03-06 BÄSTA AKTIEÄGARE Jag är stolt över att Medfield gjorde ett bra fjärde kvartal 2022 och att bokslutskommunikén togs emot väl av marknaden. Som ett resultat av en fortsatt… läs mer

Third quarter July 1 – September 30, 2022 (SWE)

Delårsrapport1 januari – 30 september 2022   Medfield Diagnostics AB (publ) 556677–9871 Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september… läs mer