Interim report First quarter 2021 (Swe)

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2021 Omsättningen uppgick till 1 697 (1 601) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 960 (-2 083) KSEK Resultat per… läs mer