Information meeting in Gothenburg March 28 (Swe)

Medfield informerar i samband med företrädesemission på Aktiespararnas Aktiekväll i Göteborg den 28:e mars När:  Tisdagen den 28 mars kl. 15:15–15:45 Var:   Ullevi Lounge, Paradentrén Arrangör:  Aktiespararna Event tillsammans… läs mer

Decision on rights issue (Swe)

Styrelsen i Medfield Diagnostics AB (publ) beslutade den 10 mars 2017, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en företrädesemission av högst 5 744 568 aktier. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett… läs mer

Interim report Third quarter 2016 (Swe)

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016 Omsättningen uppgick till 3 867 (2 707) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 743 (-5 532) KSEK Resultat per aktie uppgick… läs mer