Letter from the CEO (SWE)

GÖTEBORG 2023-03-06 BÄSTA AKTIEÄGARE Jag är stolt över att Medfield gjorde ett bra fjärde kvartal 2022 och att bokslutskommunikén togs emot väl av marknaden. Som ett resultat av en fortsatt… läs mer